277082648_730738477929105_5361132440795735575_n.jpg

ХУВЦАСНЫ ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дулааны улирлын хувцсанд шилжсэнтэй холбогдуулан тус ангийн алба хаагчдын хувцасны үзлэгийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр зохион байгуулж,…

274950811_380811716912697_6052614386862646960_n-1.jpg

ОЛОН УЛСЫН ISO9001:2015 “ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО”, ISO45001:2018 “ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО” СТАНДАРТУУДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга бөгөөд штабын даргын удирдах ажилтны цугларалтад өгсөн Олон Улсын ISO9001:2015 “Чанарын менежментийн тогтолцоо”,…