Жигдрэлтийн дадлага сургуулилт зохион байгууллаа

275316945_502314964683334_8913093247324912770_n.jpg

Тус ангийн захирагчийн “Хөдлөх бүрэлдэхүүний жигдрэлтийн дадлага сургалт зохион байгуулах тухай” 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/10 дугаар тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу “Хөдлөх бүрэлдэхүүний жигдрэлтийн дадлага сургалт”-ыг 2022 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгууллаа. Жигдрэлтийн дадлага сургалтад 35 алба хаагч 24 нэгж техниктэй оролцлоо.

Жигдрэлтийн дадлага сургалтыг 4 үе шаттай зохион байгуулсан. Үүнд: 1. Алба хаагчдын бичиг баримтын үзлэг шалгалт. 2. Алба хаагчдын хээрийн үүргэвчний бэлэн байдлын үзлэг шалгалт. 3. Алба хаагчдын цэргийн хэргийн мэдлэг ур чадварын үзлэг шалгалт. 4. Автомашин техникийн бэлэн байдалд үздэг шалгалт хийж дадлага сургуулилт зохион байгуулсан.

scroll to top