ХУВЦАСНЫ ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

277082648_730738477929105_5361132440795735575_n.jpg

Дулааны улирлын хувцсанд шилжсэнтэй холбогдуулан тус ангийн алба хаагчдын хувцасны үзлэгийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр зохион байгуулж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг газар дээр нь арилгаж ажиллалаа.

scroll to top