“МАРШ-ТУСГАЙ БЭЛТГЭЛИЙН ЦОГЦОЛБОР ТЭМЦЭЭН”-ИЙ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГАЖ БАЙНА.

278331298_1380619052457838_2516501191593832814_n.jpg

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний Ерөнхий командлагчийн нэрэмжит “Марш-тусгай бэлтгэлийн цогцолбор тэмцээн”-ий баг, тамирчдын бэлтгэлийг хангуулахад шаардагдах саадын нэгдсэн зурвас”, ажиллагааны байгууламж барьж байгуулах ажлыг 115 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүн, 09, 185 дугаар ангийн алба хаагчидтай хамтран гүйцэтгэж байна. Тэмцээний бэлтгэлд шаардагдах саадын нэгдсэн зурвас, ажиллагааны байгууламжийн нийт 19 объектыг барьж байгуулах юм.

Бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд саадын зурвас, ажиллагааны байгууламжийг барьж байгуулж байх явцын гэрэл зураг

Бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд саадын зурвас, ажиллагааны байгууламжийг барьж байгуулж байх явцын гэрэл зураг
Бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд саадын зурвас, ажиллагааны байгууламжийг барьж байгуулж байх явцын гэрэл зураг
Бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд саадын зурвас, ажиллагааны байгууламжийг барьж байгуулж байх явцын гэрэл зураг
Бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд саадын зурвас, ажиллагааны байгууламжийг барьж байгуулж байх явцын гэрэл зураг
scroll to top