ДУЛААНЫ УЛИРЛЫН ХУВЦАСНЫ ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

336958025_952028599485410_5041937495015208865_n.jpg

Дулааны улирлын дүрэмт хувцсанд шилжихтэй холбогдуулан алба хаагчдын хувцасны үзлэгийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр ангийн байрлалд зохион байгууллаа. Тус үзлэгээр алба хаагчдын хувцасны хангалтын байдал, хувийн бичиг баримт, биед байх зүйлсийг шалгаж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах арга хэмжээг авч ажиллалаа.

scroll to top